czyli wszystkiego po trochu...
Wykorzystując materiały z Miechowskiego Kuferka należy powołać się na źródło: http://miechowski_kuferek.manifo.com/
dotyczy to także kopiowania i publikacji zdjęć.
Wyszukiwanie nazwisk i miejscowości: Ctrl+F

Cmentarze

Anioł z Wielkanocy - obecnie w Nawarzycach.
Na podstronach zamieszczono fotografie zachowanych grobów ziemiańskich i szlacheckich wraz z dostępnymi informacjami o pochowanych osobach i rodach z których się wywodziły.Wykaz ułożono według kolejności alfabetycznej. Na końcu znajduje się link do podstrony o cmentarzach i kwaterach wojennych z I wojny światowej.

Cmentarz w Chodowie >>>>> więcej

Cmentarz w Czaplach Wielkich >>>>> więcej

Cmentarz w Gołczy >>>>> więcej

Cmentarz w Kalinie Wielkiej >>>>> więcej

Cmentarz w Książu Małym >>>>> więcej

Cmentarz w Książu Wielkim >>>>> więcej

Cmentarz w Miechowie >>>>> więcej

Cmentarz w Nasiechowicach >>>>> więcej

Cmentarz w Racławicach >>>>> więcej

Cmentarz w Słaboszowie >>>>> więcej

Cmentarz w Sławicach >>>>> więcej

Cmentarz w Szreniawie >>>>> więcej

Cmentarz w Tczycy >>>>> więcej

Cmentarz w Ulinie Wielkiej >>>>> więcej

Cmentarz w Uniejowie >>>>> więcej

Cmentarz w Wielkanocy >>>>> więcej

Cmentarz w Wysocicach >>>>> więcej

Cmentarze i kwatery wojenne >>>>> więcej
        Na terenie powiatu miechowskiego istnieją 22 cmentarze parafialne zlokalizowane w 7 gminach.  Niektóre zabytkowe nagrobki uległy bezpowrotnemu zniszczeniu - w sposób naturalny, lub też z pomocą ludzi. Przykładem  takiego zniszczenia jest cmentarz ewangelicki w Wielkanocy - bogaty kiedyś w pomniki i epitafia. Przypomina o nim jedynie przydrożny krzyż. Cudem uratowano 14 płyt epitafijnych z grobów ewangelików krakowskich, które znajdują się obecnie w Żychlinie, Krakowie i Sielcu. 
           Świadectwo naszej kultury i przeszłości odchodzi w zapomnienie...
          Należy pamiętać, że do początku XIX w. (a nawet później) zmarłych zasadniczo grzebano przy kościołach. Wiele śladów po tych pochówkach nie zostało, można je odnaleźć jeszcze np. w Sławicach Szlacheckich, Siedliskach, Ulinie Wielkiej oraz Kalinie Wielkiej. Spacerując wokół starych, zabytkowych kościołów miejmy świadomość, że stąpamy po dawnych cmentarzach.

Wykaz cmentarzy według gmin:

  1. Gmina Charsznica: Charsznica, Chodów, Tczyca, Uniejów (4).
  2. Gmina Gołcza - Czaple Wielkie, Gołcza (stary i nowy), Mostek, Szreniawa, Ulina Wielka, Wysocice (7) oraz Wielkanoc (zachował się 1 krzyż i 1 krypta).
  3. Gmina Kozłów - Kozłów, Przybysławice (2).
  4. Gmina Książ Wielki - Książ Mały, Książ Wielki (2).
  5. Gmina Miechów - Miechów, Nasiechowice, Przesławice, Pstroszyce, Sławice (5) oraz Siedliska (zachowały się 2 nagrobki).
  6. Gmina Racławice - Racławice (1).
  7. Gmina Słaboszów - Kalina Wielka, Słaboszów (2).

Źródła:
 1) Mrożkiewicz J., Cmentarz parafialny w Miechowie, Kraków 2008.

 2) Dorant K., Dzianott Kazimierz Fortunat Józef [w:] Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny.

    t. 8,Warszawa 2007.

3) Wiśniewski Jan, ks., Dekanat Miechowski, Radom 1917.

4) Roś K., Dzieje Sułoszowej 1315-1945, Kraków 2007.

5) http://wyborcza.pl/magazyn/1,144507,17700992,Izabella_Cywinska__dziewczyna_z_Kamienia.html - dostęp 8.08.2015.

6) Girtler K., Opowiadania. Pamiętniki z lat 1803-1831, T. 2, Kraków 1971.

7) http://www.mariateresa.pl/artykuly/866-4-stycze-2016-hamburg-warszawa-stanitki-puck-rok-boego-miosierdzia- dostęp 25.01.2016.

8) http://www.benedyktynki-sakramentki.org/2015/08/z-kroniki-klasztornej-31-sierpnia-1944 - dostęp 25.01.2016.

9) http://dominikanki-misjonarki.org/zgromadzenie/ - dostęp 25.01.2016.

10) http://www.sejm-wielki.pl/ - strona zawierająca wiele informacji genealogicznych dotyczących potomków uczestników Sejmu Wielkiego, dane ze strony wykorzystywane na bieżąco.

11) http://muzeum.staszow.pl/index.php/zabytki/gmina/101-sielec-zbor - dostęp 20.06.2016.

12) Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa-Łódź 1972 r.

13) Targalski J., Ludwik Waryński - próba życia,  Warszawa 1976.

14) Gazeta Rolnicza, nr 9, 1924.

15) Boniecki A., Herbarz polski.

16) Polski Słownik Biograficzny

17) Krzeptowska I., Koleje życia Emila Godlewskiego sen. (1847-1930) - pioniera polskiej fizjologii roślin, [w:]  Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki r. 2004 t. 13.

18) Dobrzanowski S., ks., Dzieje parafii Gołcza, Kraków 2007.

19) Taylor Jan, prof. dr hab., [red.], Lapidarium kościoła ewangelicko-reformowanego w Żychlinie koło Konina.

20) Wawel-Louis J., Urywki z dziejów życia mieszkańców Krakowa, Kraków 1977.

21. Dużyk J., Władysław Orkan, Wyd. 1980, s. 401. 
22. Nieczuja-Ostrowski B.M., Rzeczpospolita Partyzancka, Wyd. 1991, s. 219.
23. Zagrabione dziedzictwo, utracona pamięć. Losy ziemian małopolskich. IPN

 
Wyszukiwanie nazwisk i miejscowości: Ctrl+F
 
Kreator stron internetowych - przetestuj